Wie was Sinterklaas

Wie was Sinterklaas? Sinterklaas kennen we natuurlijk allemaal. Wie was eigenlijk die goedheiligman die we allemaal in ons hart hebben gesloten? Sinds de middeleeuwen wordt de gedenkdag van Sint Nicolaas gevierd als een echt kinderfeest. Maar de echte Sint is veel ouder. Hij was in de 4e eeuw de bisschop van Myra, een echte kindervriend volgens legendes. ‘Onze’ Sinterklaas hebben we te danken aan een oud-onderwijzer Jan Schenkman.

Wie is Sinterklaas?

wie was Sinterklaas
image-2080

La Basilica di San Nicola

Sinterklaas is in de 4e eeuw de bisschop van Myra. Nicolaas van Myra is overleden op 6 december, waarschijnlijk rond 340. Myra lag in Klein-Azië maar werd later een deel van Turkije. Nicolaas wordt eerst in Myra begraven maar enkele eeuwen later door Italiaanse zeelieden naar Bari, in Zuid-Italië gebracht. In Bari werd een basiliek voor de heilige gebouwd, de Basiliek van Sint-Nicolaas of La Basilica di San Nicola. Sinterklaas is nooit in Spanje geweest! De verjaardag van Sint Nicolaas is hierdoor niet op 6 december maar zijn gedenkdag. Deze valt in de rooms-katholieke kerk op de sterfdatum van een heilige. We weten eigenlijk niet wanneer Nicolaas van Myra is geboren

De eerste vieringen van Sinterklaas leken een beetje op Sint Maarten. Kinderen liepen langs deuren om snoep te bedelen. In de 16e eeuw probeerden de protestanten de Sint Nicolaasviering uit te bannen. Toen ging Sint ondergronds! Veel gezinnen vierden het feest ter ere van de heilige Nicolaas thuis. Er werd hier en daar een schoentje gezet maar het ging ook om de roede. Kinderen die zich goed hadden gedragen kregen een kleine beloning en ‘stoute’ kinderen werden gestraft.

In het midden van de 19e eeuw verscheen een prentenboek van Jan Schenkman, een oud-onderwijzer. Het is een draaiboek voor het Sinterklaasfeest zoals we het nu kennen: pakjes, Pieten, pepernoten, een stoomboot en niet te vergeten een Spaanse Sint Nicolaas. De feestelijke intocht, de ‘appeltjes van Oranje’, Sint die een schoolklasje bezoekt, allemaal uit de fantasie van een schrijvende onderwijzer.

wie was sinterklaas
image-2081
Sinterklaas is een echte heilige

Sinterklaas is de beschermheilige van kinderen. Om dit te worden moet je wel enkele wonderen op dit gebied hebben verricht en die zijn er dan ook. Er zijn verschillende verhalen waarin Nicolaas kinderen redt uit een benarde situatie. Maar Sinterklaas is meer. Hij is ook beschermheilige van: zeelieden, leraren, kooplieden, advocaten, bakkers, bankiers, gevangenen en vooral van ongehuwde jonge meisjes.

Een beetje heidens

Sinterklaas wordt wel eens vergeleken met Wodan, een oude Germaanse god. Wodan reed op zijn acht(!)potige schimmel door de lucht en hij droeg daarbij een lange (misschien wel rode) mantel. Wodan had een lange witte baard en had een grote speer bij zich die in de verte wel iets leek op de staf van ‘onze’ Sint. Wodan wist alles, zoals alle grote goden, en Sint heeft natuurlijk zijn ‘Grote Boek’ waar werkelijk alles over de kinderen in staat geschreven. Het feest ter ere van Wodan was ook een offerfeest en zetten we niet wortels en hooi bij de haard voor het paard? Niet te vergeten, Wodan had een knecht. Voor Wodan en zijn paard werden er offers bij de haard gezet. Zijn trouwe knechtje keek in iedere schoorsteen om dit te controleren. Het viel niet te vermijden, van het schoorsteenroet werd zijn gezicht natuurlijk zwart. Het is heel waarschijnlijk dat veel kenmerken van deze heidense god in het feest van Sinterklaas zijn geslopen.