Wie was Sint Maarten

Sint Maarten op 11 november

Sint Maarten
image-1086
Op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd. Kinderen trekken met felgekleurde lampionnetjes langs de deuren om voor snoep een liedje te zingen. Vooral in het noorden en zuiden van het land is het een populaire traditie. Soms worden Sint Maartensvuren aangestoken en een enkeling werpt zich op het braden van een echt Sint Maartensgans.

Wie was Sint Maarten?

Sint Maarten is een heilige in de katholieke kerk. Hij is overleden op 8 november 397, 81 jaar oud. Op 11 november wordt hij begraven in Tours. Martinus (dat is zijn echte naam) werd geboren in Hongarije. Het gezin verhuist al snel na zijn geboorte naar Italië waar zijn vader magistraat wordt in het leger. Martinus gaat al op 15e jarige leeftijd in het leger. De jonge Martinus gaat mee naar Gallië, Frankrijk. Eén van de belangrijkste en misschien wel mooiste verhalen over Martinus vindt plaats in deze tijd. Voor de stad Amiens ziet Martinus een bedelaar die hem om een aalmoes vraagt. Martinus bedenkt zich geen moment wanneer hij de bibberende arme man ziet. Met zijn zwaard deelt hij zijn mantel in tweeën en geeft de ene helft aan de bedelaar.

Sint Maarten
image-1087
Nog diezelfde nacht ziet Martinus in een droom Christus met de helft van zijn mantel. Het maakt diepe indruk op de jonge soldaat en kort daarop laat hij zich dopen. Hij verlaat het leger en wordt monnik. Hij gaat naar Italië om het geloof te verkondigen maar rond 361 is hij weer terug in Frankrijk. Al snel krijgt de populaire Martinus volgelingen. Wanneer de bisschop van Tours tien jaar later overlijdt volgt Martinus hem op.

Het was nooit de ambitie van Martinus om als bisschop te eindigen. (Het schijnt dat hij met een smoes naar Tours werd gelokt.) Zijn eenvoudige leven als monnik heeft hij er nooit voor opgegeven. Hij was een fel verdediger van de christelijke leer en hierdoor ook een fel tegenstander van de nog bestaande heidense gebruiken. Al tijdens zijn leven is de bisschop beroemd om zijn goedheid en verhalen over wonderen worden dan al verteld. Vrij snel na zijn dood wordt Martinus heilig verklaard en hiermee is hij de eerste heilige die niet de martelaarsdood is gestorven. Vanuit Frankrijk bereiken de verhalen over de liefdadigheid van de populaire bisschop de rest van Europa.

De gans voor Sint Maarten

Op Sint Maarten eet je een gebraden gans. Het hoort bij een korte anekdote over het leven van de heilige Maarten. Hij wilde eigenlijk helemaal geen bisschop worden van Tours. Daarom verstopte hij zich in het ganzenhok in de hoop dat men een ander zou kiezen. Alleen maakten de ganzen een enorme herrie waardoor de arme heilige toch bisschop werd. Nee zeggen was blijkbaar geen optie. In Duitsland zingen ze het zo: Die Gans wird gebraten, denn er hat Sankt Martin verraten. Hier het recept voor een gebraden gans van Sint Maarten.

Sint Maarten beschermheilige

Sint Maarten wordt vooral vereerd om zijn liefdadigheid. Het verhaal van de arme bedelaar bij Amiens is een prachtig verhaal daarover. Vooral in de Lage Landen, wat nu Nederland en Vlaanderen is, werd de heilige bisschop populair. Veel kerken kregen zijn naam en hij werd de beschermheilige van zowel Utrecht als Groningen. Beiden steden hebben prachtige kerken ter ere van Martinus, de Martinitoren (Groningen) en de Dom (Utrecht).  Daarnaast beschermheilige van: armen, herders en hun vee, dronkaards (de bekeerde dan), kleermakers, soldaten, wijnbouwers,reizigers, stadsomroepers, kasteleins, paarden, ganzen, wapensmeden en wevers. Zijn grote bekendheid dankt hij waarschijnlijk aan zijn rol als beschermheilige van kinderen naast de beroemde Sint Nicolaas.