Wat is Driekoningen

Op 6 januari wordt door christenen Driekoningen , Openbaring van de Heer of Epifanie gevierd. In de westerse christelijke traditie wordt het bezoek van de drie ‘koningen’ aan het kind in de stal gevierd, de oosters-orthodoxe christelijke kerk viert op 6 januari de doop van Jezus. Het centrale thema is de ‘ goddelijke openbaring’.

Wat is Driekoningen?

Het verhaal van de ‘koningen’ wordt beschreven in het evangelie van Matteüs (2):

Driekoningen
image-1069
en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Matteüs beschrijft de komst van magiërs uit het oosten die het Kerstkindje aanbidden en het geschenken geven. Alleen hij beschrijft dit verhaal en noemt ze magiërs, geen koningen. Ook nergens in de beschrijving van Matteüs staat dat het er drie zijn, ze brengen alleen drie geschenken mee: goud, wierook en mirre. Overigens bezoeken de magiërs van Matteüs een huis, geen stal.

Waarom de magiërs juist mirre, wierook en goud meenamen blijft onduidelijk. Goud is kostbaar en zou kunnen wijzen op de ‘Koninklijke’ status van het kind. Wierook ruikt geweldig en de rook stijgt op naar de hemel, een erkenning van de goddelijke status. Mirre werd sinds voorchristelijke tijden al gebruikt om de goden te vereren maar mirre staat vooral voor de sterfelijkheid en de dood. Nog waarschijnlijker is dat hier gewoon de kostbaarste geschenken worden genoemd die men in die tijd kon geven.

driekoningen
image-1070
Driekoningen is op 6 januari

Net zo onwaarschijnlijk als het is dat Jezus op 25 december is geboren, is het dat de Wijzen op 6 januari bij het Kerstkind waren. Waarom werd het dan 6 januari? Kerstmis in december hebben we te danken aan het heidense zonnewendefeest en zo kreeg 6 januari ook een christelijke betekenis. Driekoningen verving het heidense Dertiendag, dat werd altijd rond 6 januari gevierd. Dertiendag was de afsluiting van de Joeltijd en viel dertien dag na het zonnewendefeest.