Tag archieven: uitvaart china

Chinese uitvaart

De Chinese uitvaart

china uitvaartLaten we beginnen met te zeggen dat de Chinese uitvaart in deze tijd niet meer aan de orde is. Uitvaartrituelen verschillen in dit enorme land, verschillen per regio, verschillen per religie en er is een duidelijk verschil tussen de steden of het platteland. Toch zijn er rituelen en tradities die al eeuwen worden uitgevoerd en nu nog steeds belangrijk zijn bij het overlijden.

Respect voor de ouderen

Respect voor de ouderen is belangrijk in de Chinese cultuur, ook bij een  uitvaart. Het is traditie dat jongeren respect tonen voor ouderen bij overlijden maar andersom is het anders. Ouderen betuigen geen eer aan jongeren, wanneer een kind of ongehuwd volwassene sterft worden de rituelen rond het overlijden vaak achterwege gelaten.

Voorbereidingen voor een Chinese begrafenisplechtigheid

De overledene wordt eerst gewassen, een vrouwelijke overledene alleen door vrouwen, en krijgt daarna zijn of haar mooiste kleding aan. Rode kleding wordt niet gebruikt maar wel witte, bruine, zwarte of eventueel blauwe kleding. Wit is de kleur van rouw, rood is de kleur voor feestelijke gelegenheden zoals een huwelijk. Meestal dragen de rouwenden daarom ook witte kleding.

De overledene wordt in een open kist gelegd. Voor de kist wordt een klein altaar geplaatst met een kaars en wierook. De rouwenden verbranden nepgeld, dit wordt ook wel dodengeld genoemd, omdat men gelooft dat de overledene in het hiernamaals ook geld nodig heeft. Daarnaast worden kleine gevouwen voorwerpen van papier verbrand, waarvan men denkt dat de overledene deze in het hiernamaals ook kan gebruiken, bijvoorbeeld meubelen, mooie kleding of een horloge. Op het altaar legt men vaak ook fruit of rijst als een offer aan de overledene.

De wake

Taoïstische of boeddhistische monniken blijven ’s nachts bij de overledene. Ze zingen liederen of reciteren verzen, zo verlichten ze de reis van de overledene naar het hiernamaals.

Chinese traditie begraven of cremeren

De Chinese traditie schrijft vooral begraven voor maar een crematie wint, in voornamelijk de steden, aan populariteit. De Chinese overheid stimuleert dit laatste ook.

De Chinese begrafenis

Chinese uitvaartDe kist wordt voor de begrafenis gesloten, rouwenden keren zich hierbij van de kist af. Dragers nemen hierna de kist, het hoofdeinde moet altijd naar de straat gericht blijven, mee. Meestal wordt er gestrooid met nepgeld en vaak staat er ook een collectebus klaar, een begrafenis is namelijk ook duur. Een financiële bijdrage wordt op prijs gesteld. Soms steekt men ook vuurwerk af om kwade geesten op afstand te houden.

In rouwstoet is iedereen welkom maar de oudste zoon loopt voorop gevolgd door de oudere familieleden.

Feng shui speelt een belangrijke rol bij een begrafenis. Begraafplaatsen liggen vaak op een heuvel en hoe hoger het graf hoe beter voor de feng shui. Ook wanneer de kist de grond in zakt kijken de aanwezigen niet, de geest van de overledene zou dan misschien met een rouwende mee naar huis gaan.

Wanneer de kist in het graf ligt gooien de rouwenden een handje zand op de kist. Er wordt gebeden en verzen worden gereciteerd bij het graf. De oudste zoon neemt een beetje zand mee van het graf wanneer het eenmaal gesloten is. Dit zand wordt later gebruikt bij enkele rouwrituelen.

De rouwenden krijgen van de familie een rode envelop met daarin een muntje, een snoepje en soms een wit zakdoekje. Het muntje is bedoeld om weer veilig thuis te komen, het snoepje neem je niet mee naar huis maar eet je op tijdens de terugreis. Een andere traditie is dat rouwenden een rood koordje of draadje meekrijgen, dit kun je wel mee naar huis nemen. Het draadje wordt aan de deurklink van een huis gebonden en houdt boze geesten op afstand.

De rouwperiode

Na de begrafenis volgt een rouwperiode van 49 dagen. Het is een traditionele rouwperiode van 7 X 7 dagen rouw, de eerste rouwtijd is hierin het belangrijkste.

rouwkaarten bestellen

Hindoestaanse uitvaart