Hemelvaart, wat vier je met Hemelvaart

hemelvaart
image-958
Hemelvaartsdag vieren christenen veertig dagen na Pasen. De naam zegt al veel, Jezus wordt veertig dagen na zijn opstanding opgenomen in de hemel. De dag werd in de eerste eeuwen van de christelijke kerk tegelijkertijd gevierd met Pinksteren maar in de vierde eeuw kreeg de hemelvaart een eigen dag. Veel mensen bezoeken een kerkdienst op deze dag maar misschien gaan nog wel meer mensen dauwtrappen.

Wat is Hemelvaart

Hemelvaart werd eerst tegelijkertijd met Pinksteren gevierd maar werd later een aparte christelijk feest. Met Hemelvaart wordt herdacht dat Jezus in de hemel werd opgenomen. Jezus liep met zijn apostelen naar een berg even buiten Jeruzalem. Hij vertelt zijn volgelingen dat hij op aarde klaar is en hij stijgt op naar de hemel.‘Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen

hemelvaart
image-959
Maria, hier in het midden is volgens de bijbel niet aanwezig schrijft de apostel Lucas. Op veel oude schilderijen zit of staat Jezus op een wolk boven de apostelen of hij zweeft in de lucht.

De mannen waren verbijsterd en hoewel Jezus had verteld dat ze niet verdrietig moesten zijn waren de meesten dat wel. Jezus had volgens Lucas een duidelijke boodschap achtergelaten , ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Het is een opdracht om de wereld in te trekken en het evangelie te verspreiden. De Heilige Geest daalde tien dagen later (met Pinksteren) over de apostelen en zo ontstond de christelijke kerk. De mannen konden ineens in alle talen spreken en hun verhalen in alle landen vertellen.